โศกนาฏกรรมน่าเศร้าของนักมวยเด็กที่ต้องสังเวยชีวิตจากการชกมวยรายล่าสุดนั้น มีการสอบถามไปยัง นายทวี อัมพรมหา

11/01/2019 admin


โศกนาฏกรรมน่าเศร้าของนักมวยเด็กที่ต้องสังเวยชีวิตจากการชกมวยรายล่าสุดนั้น มีการสอบถามไปยัง “ขาวผ่อง” นายทวี อัมพรมหา เลขาธิการสมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้ม เผยว่า ก่อนหน้านี้ ตนพร้อมด้วย สามารถ พยัคฆ์อรุณ นายกสมาคมฯนายขนมต้ม และ เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง ได้ยื่นคำร้องคัดค้าน กฎหมายมวยไทยฉบับใหม่ที่ห้ามเด็กต่ำกว่า 12 ปีชกมวย ต่อ นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อส่งต่อไปยัง นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ไปแล้ว ร้องเรียนไปยัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาทบทวน เสนอ ร่าง แก้ไข พรบ.มวย ฉบับใหม่ ที่มีสาระสำคัญ คือ

กำหนดให้นักกีฬามวยที่ประสงค์จะเข้าแข่งขันต้องขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียน ผู้เยาว์ที่ประสงค์ขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬามวย ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน นอกจากนี้ ห้ามไม่ให้ผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวยและนายสนามมวยอนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าร่วมแข่งขัน เว้นแต่ได้รับความชอบจากนายทะเบียน แต่สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีนั้นจะไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ แต่สำหรับเหตุการณ์ล่าสุด ที่เกิด นักมวยเด็กเสียชีวิตขึ้นจากการชกมวยโดยตรง “ขาวผ่อง” อดีตเหรียญเงิน มวยสากลสมัครเล่น โอลิมปิคเกมส์ 1984 ให้เหตุผลว่า “โศกนาฏกรรมดังกล่าวถือเป็นเรื่องน่าเศร้า เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ถือเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมองให้ลึกลงไปในรายละเอียด สิ่งที่เกิดขึ้น ต้องมองถึงปัจจัยในหลายๆด้าน กรรมการผู้ทำหน้าที่บนเวทีทันต่อเกมหรือไม่ มีแพทย์สนามข้างเวทีที่ดีหรือเปล่า และเวทีนั้น เป็นมาตรฐานแค่ไหน รวมไปถึงการจัดประกบคู่มวย เราต้องวิเคราะห์ในหลายๆประเด็นเพื่อดูที่มาของสาเหตุ”

Tags : ,
Leave Comment
เว็บไซต์พันธมิตร

เนื่องด้วยทางเว็บไซต์ yanks-suck.com นำเสนอเนื้อหาข่าวกีฬาและมีเว็บไซต์เพื่อนบ้านที่มีเนื้อหาคล้ายกัน เพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิก เราขอแนะนำให้รู้จักกับ 9 เว็บไซต์กีฬาดังต่อไปนี้